Verkoop van uw BOG

Wilt u uw bedrijfsonroerendgoed verkopen in het Westland, Delft, Den Haag of Rotterdam met of zonder makelaar?

Wij vinden als verkopend makelaar dat uw bedrijfsonroerendgoed verkopen een zaak is die zorgvuldig moet worden aangepakt. Uw doel is het best mogelijke resultaat te behalen. Westland Makelaardij deelt dit doel met u. Met onze ervaring en expertise, marktkennis en doortastende werkwijze adviseren wij u in het gehele verkoopproces.

Gratis objectopname en kennismaking

Wij komen graag bij u langs voor een geheel vrijblijvende object

opname en kennismaking.

Uw bedrijfsonroerendgoed verkopen met Westland Makelaardij biedt u veel voordelen. Wij hebben de belangrijkste voordelen voor u op een rijtje gezet:
• Uitgebreid en gedegen advies over de vraagprijs en de verkoopstrategie. Westland Makelaardij biedt inzicht in de kosten.
• Persoonlijk contact tijdens het verkoopproces.
• Heldere afspraken over uw en onze rechten en plichten. Deze worden vastgelegd in de opdracht tot dienstverlening.
• Complete dossiervorming ten behoeve van de presentatie en informatieplicht.
• Zo nodig nader onderzoek naar erfdienstbaarheden, kadastrale gegevens etc.
• Representatieve verkoopbrochures met teksten, scherpe foto’s, relevante bijzonderheden en details.
• Presentatie van uw object op onze eigen website en volledig op www.funda.nl.
• Plaatsing van een tuinbord, biljet of driehoeksbord met de tekst “Te Koop” van Westland Makelaardij.
• Vele gerichte advertentiemogelijkheden in traditionele media in het hele Westland en op Social Media marketing (Facebook, Instagram, Youtube).
• Begeleiding van bezichtigingen van uw huis en direct aansluitend terugkoppeling met de verkoper.
• Het professioneel begeleiden van de onderhandelingen wat in samenspraak met u tot het optimale resultaat moet leiden.
• Te allen tijde heeft u de beschikking over de meest actuele marktinformatie.
• Begeleiding gedurende het gehele traject tot en met de juridische en feitelijke levering alsmede de bijbehorende (na-)zorg.

Stappenplan voor het verkopen van uw BOG:

1. Vraagprijs bepalen
De belangrijkste stap in het gehele proces is de juiste waardebepaling van uw BOG. De makelaar besteedt daar alle zorg aan.

2. Het publiciteitsplan opstellen
Westland Makelaardij maakt een mooie presentatie in de vorm van professionele fotografie en goede “Unique Selling Points.” Wij schrijven de teksten in overleg met de opdrachtgever.
3. Het object verkoop gereed maken
Schep zoveel mogelijk visuele ruimte door de interieurobjecten zo te plaatsen dat de zichtlijnen optimaal worden. Zo komt uw object ook beter tot z’n recht op de prominente positie op Funda!
4. De bezichtiging
Wij staan potentiële kopers vriendelijk te woord en plannen afspraken in. De makelaar begeleidt de bezichtigingen van uw object en verzorgt direct aansluitend een terugkoppeling met u.
5. De onderhandelingen
De makelaar verzorgt de begeleiding gedurende het gehele traject tot en met de juridische en feitelijke levering alsmede de bijbehorende (na)zorg.
6. Ondertekening van de koopakte
Als alle handtekeningen zijn gezet, is de koopovereenkomst gesloten. De koper ontvangt een afschrift van de akte. Eveneens kan het koopcontract nog ontbonden worden op basis van de ontbindende voorwaarden die in het koopcontract staan.
7. Naar de notaris

Tips om uw object snel te verkopen
Als u via Westland Makelaardij uw huis te koop zet, krijgt u naast onze toegewijde Full service dienstverlening een aantal nuttige tips.

Transparant over tarieven & flexibel in mogelijkheden

Wij bieden u verschillende manieren van verkoop aan. Wij gaan uit van een gebundelde kracht in het verkooptraject. Geen onnodige onkosten, als u het zelf kunt en alleen hulp waar nodig. In overleg bepalen wij de meest passende strategie voor u.

Tariefplan

  1. BOG zelf verkopen (execution only). Wij nemen het object op en ondersteunen u tijdens de verkoop. De volledige documentatie wordt voor u verzorgd. Het object wordt volledig op Funda in Business geplaatst. Het voordeel van deze dienst is regionale ondersteuning en marktkennis, wij zijn goedkoper dan Makelaarsland en u krijgt persoonlijke aanpak en oprechte betrokkenheid. De pakketprijs bedraagt 999 euro inclusief btw.
  2. Plaatsing op Funda in Business. Alleen het object met volledige advertentie op Funda in Business plaatsen is ook mogelijk tegen een vergoeding van 499 euro inclusief btw. Neem contact op voor meer informatie.
  3. Full service verkoop. Het gehele traject van a tot z., dat wil zeggen: van strategiebepaling van de verkoop van uw object tot en met de afwikkeling van de verkoop. No cure, no pay, zonder intrekkingskosten*! De courtage bij verkoop bedraagt 1,0% inclusief btw. Verrekening vindt pas plaats bij de notaris.
  • Westland Makelaardij brengt geen intrekkingskosten in rekening. Bij intrekking van het object worden wel de opstartkosten verrekend.