Aankoop van uw woning

Aankoopmakelaar in het Westland & Hoek van Holland:

Een woning is een van de belangrijkste aankopen die u in uw leven doet.

Het is dus vanzelfsprekend dat u daar zeer zorgvuldig mee om wilt gaan. Immers, uw nieuwe woning moet passen bij al uw wensen en mogelijkheden. Het zoeken van de perfecte woning brengt vaak complexe zaken met zich mee. Met de aankoopmakelaar van Westland Makelaardij heeft u een ervaren specialist aan uw zijde die u kan adviseren en uw belang voorop stelt.

Onze makelaar, met uitgebreide kennis van de markt, kan u onder andere adviseren over bestemmingsplannen, bouwkundige aspecten, erfdienstbaarheden, vereniging van eigenaren, kadastraal onderzoek, onderhandelingen over prijs en de overige voorwaarden, de koopakte en de juridische afwikkeling.

Als u een huis bezichtigt, ontmoet u in de regel de makelaar van de verkoper. Deze is er om de verkoper de hoogste prijs te bezorgen en dus niet om uw specifieke belangen te behartigen. Om deze reden is het in uw belang om uw eigen makelaar mee te nemen.

Uw huis aankopen in 7 stappen.

 1. Een geschikte woning zoeken
  Aan de hand van uw wensen en mogelijkheden stellen we een persoonlijk aankoopprofiel op.
 2. Bezichtiging
  U krijgt desgewenst zorgvuldige begeleiding bij bezichtigingen.
 3. Extra onderzoek
  We beoordelen het milieutechnisch- en bouwkundig/technisch onderzoek en verwijzen u, indien noodzakelijk, door naar specialisten.
 4. Onderhandeling
  We onderhandelen in uw naam op een professionele manier over prijs en overige voorwaarden.
 5. Ondertekening koopakte
  We controleren voor u de koopakte die is opgesteld door de verkopend makelaar.
 6. Uw huis financieren
  U krijgt hulp bij de bepaling van uw financiële positie.
 7. Naar de Notaris
  We begeleiden u bij de juridische en feitelijke levering.

De voordelen

Een woning kopen met aankoopbegeleiding van Westland Makelaardij biedt u de volgende voordelen:

 • Er wordt uitsluitend in uw belang gehandeld.
 • We delen onze kennis, ervaring en expertise van de markt met u.
 • U heeft toegang tot het totale woningaanbod
 • Wij selecteren en filteren het geschikte aanbod voor u en informeren u over ons grondig vooronderzoek over o.a. de plaatselijke omstandigheden.
 • We onderzoeken het bestemmingsplan.
 • We beoordelen voor u de juridische toestand.
 • We controleren de toestand van de eventuele Vereniging van Eigenaren.
 • We beoordelen de waarde / courantheid van de te bezichtigen woning.
 • We onderhandelen in uw naam op een professionele manier over prijs en overige voorwaarden.
 • Ten behoeve van de financiering coördineren wij de taxatie.
 • We controleren voor u de koopakte die is opgesteld door de verkopend makelaar.
 • U krijgt inspectiebegeleiding bij de oplevering.
 • We controleren de nota van afrekening van de notaris.
 • U krijgt advies bij eventuele verbouwingen en aanpassingen van de woning.
 •  We zijn een blijvend persoonlijk aanspreekpunt, ook na de overdracht.